Grație eforturilor susținute ale academicianului Stanislav Groppa și profesorului Vitalie Lisnic Congresul al VI-lea al Neurologilor şi Neurochirurgilor din Republica Moldova a fost un adevărat for știinţific de talie internațională, la care au sosit și au efectuat prezentări ample așa somități din domeniul neurologiei europene ca profesorul Günther Deuschl, Preşedintele Academiei Europene de Neurologie, profesorul Wolfgang Grisold, Secretarul General al Federației Mondiale a Neurologilor, profesorul Eugen Trinka, profesorul Helmuth Steinmetz, profesorul Natan Bornstein, profesorul Dafin Mureșanu, profesorul Henry Houlden, profesorul Sergiu Groppa, etc.
Congresul a fost o școală extraordinară pentru cei 250 de participanţi din toată republica, ei fiind familiarizați cu cele mai noi abordări în diagnosticul și tratamentul bolilor neurologice, așa ca: ictusul, epilepsia, scleroza multiplă, tulburările de mișcare, durerea, neurooncologia, anevrismele, etc.

Reprezentanța Grindeks în Moldova a oferit un valoros suport informaţional cu privire la cele mai noi abordări în tratamentul patologiilor sistemului nervos .