Aceste evenimente importante S.A. Grindeks le-a marcat printr-o ceremonie de decernare a celor mai buni medici letoni și oameni de știință în incinta Teatrului Național de Operă și Balet Leton la data de 12 octombrie. Deținătorul Medaliei Grindel – cel mai mare premiu profesional acordat de către GRINDEKS – a devenit gastroenterologul leton de la Universitatea din Riga ,profesorul Stradynya Iuris Pokrotnieks.
Pentru prima dată medalia a fost acordată în 1995; în diferiți ani, câștigătorii acestui premiu prestigios au devenit profesorul Janis Stradins, profesorul Elmars Grens, șef al Centrului leton de Cardiologie, profesorul Andrejs Ērglis si alţi medici emeriţi şi oameni de ştiinţă.

Decernarea premiilor «Золотая Сова» şi «Серебряная Сова» are, de asemenea, propria tradiție – evenimentul are loc la fiecare doi ani şi a fost lansat în 1998. În acest an, pentru merite deosebite în știință prestigiosul premiu «Золотая Сова» a fost acordat inventatorului produsului Mildronat, Academicianului Ivars Kalvinş. La rândul lor, deţinătorii celor trei premii «Серебряная Сова» au devenit tinerii, însă talentații oamenii de știință – Marina Makretska-Cook, Kristers Ozols și Edijs Vavers.

Originile Companiei Grindeks sunt proiectate în 1946, atunci când Uzina de vitamine şi hormoni a fost transferată sub jurisdicția Academiei de Științe din Letonia, pentru transformarea ei ulterioară în Uzină experimentală. În primii ani de activitate ai uzinei,gama produselor era constituită din Suplimente alimentare concentrate, sosuri de soia, sirop de măceș, drojdii de bere, amestecuri de microelemente etc. Toate acestea foarte vag amintesc de produsele Grindeks-uliui modernizat ,angajat atît în producerea substanţelor active ,cît și a formelor farmaceutice finite.

La mijlocul anilor ’50 Uzina de vitamine și hormoni devine parte componentă a nou formatului Institut de Sinteză Organică (IOS), colaborarea strânsă cu acesta continuînd și în prezent.
Privind în perspectivă, constatăm că rezultatul muncii în comun a Uzinei pilot și a IOS a fost dezvoltarea a două medicamente originale – Ftorafur® și Mildronat®,care au proslăvit compania și oamenii de știință letoni în întreaga lume și care, pînă în prezent sunt cele mai exportate produse ale companiei.

Timp de câteva decenii,Uzina Experimentală IOS a devenit una dintre cele mai mari centre ştiinţifice de cercetare din teritoriul fostei Uniuni Sovietice, devenind , în același timp, producătorul mai multor grupe de medicamente. În anii optzeci, fiecare al patrulea medicament nou în fosta URSS era creat și dezvoltat de Uzina Experimentală a IOS .
În total ,au fost dezvoltate peste 60 preparate noi, dintre care 17 sunt originale si brevetate.

Compania a început să poarte numele Grindeks o dată cu redobîndirea statalității letone.

În anul 1991, avînd la bază Uzina experimentală , a fost creată Firma letonă de stat pentru cercetarea și producerea medicamentelor Grindeks, care mai târziu a devenit societate pe acțiuni cu acelaşi nume – Grindeks.

Pe parcursul acestor ani, compania și-a cizelat continuu activităţile, și-a perfecţionat procesele de producție, fapt ce îmbunătățește calitatea produselor, pentru care sunt cerințe deosebit de ridicate în industria farmaceutică.

Avînd tendinţa de a se conforma cu standardele internaționale și de a fi responsabil pentru producția sa, în urmă cu 15 ani, Grindeks a devenit prima companie baltică care a primit Certificatul de bună Practică de Fabricație (GMP, Good Manufacturing Practice).

Toți anii următori, compania a respectat cu stricteţe și în continuare respectă acest set de standarde și cerințe în procesul de producție, controlul și asigurarea calității. O astfel de monitorizare strictă și minuțioasă garantează pacientului faptul că medicamentul cumpărat este inofensiv, sigur și conform cerințelor ridicate ale industriei farmaceutice mondiale.Este remarcabil faptul că certificatul GMP este deținut nu numai de GRINDEKS, ci și de către toți partenerii întreprinderii, acesta fiind unul dintre criteriile de bază pentru a începe cooperarea.

Politica investițională este o condiție esențială pentru dezvoltarea cu succes a companiei.

Potrivit președintelui consiliului de administrație și celui mai mare acţionar al companiei, Kirov Lipman, în ultimii ani, în îmbunătățirea infrastructurii, construcția noilor unităţi de producție a substanţelor active şi a fomelor medicamentoase finite, precum și în alte proiecte au fost investiţi mai mult de 70 mln. Euro.

„Dezvoltarea companiei este mândria noastră! Fiind o întreprindere stabilă si direcţionată spre dezvoltare, Grindeks se mîndreşte cu faptul că este producătorul leton care furnizează produse cu valoare adăugată ridicată. De-a lungul anilor, Grindeks şi-a consolidat capacitățile de integrare pe verticală, resursele sale asigurînd un ciclu complet de producție – cercetarea, dezvoltarea, fabricarea substanțelor active și formelor farmaceutice finite, înregistrarea și promovarea produselor” , declară K.Lipman.

Unul dintre cele mai mari proiecte de investiții în ultimii ani a fost deschiderea Laboratorului modernizat de control al calităţii în 2014, care a devenit unul dintre cele mai moderne și dotate laboratoare în regiunea Baltică. În realizarea proiectului au fost investiţi 2,3 mln. Euro. Deschiderea laboratorului a extins oportunităţile de control al calităţii, și, în același timp, compania a început să furnizeze servicii analitice altor companii letone și străine.

Pe exemplul istoriei de 70 de ani a companiei Grindeks se observă cum o uzină mică pentru producția suplimentelor alimentare a evoluat,devenind un Concern cu o rețea de unități de producție în Letonia, Estonia, Slovacia și Rusia ,cu reprezentanțe în 13 țări, ale căror produse sunt exportate în 70 de țări din întreaga lume.

Compania Grindeks nu este obișnuită să stagneze – acum întreprinderea debutează cu încredere pe noi piețe farmaceutice și îşi consolidează poziția pe piețele tradiționale.

Necătînd la dezvoltarea continuă, prioritățile companiei rămân neschimbate de-a lungul anilor – personalul, calitatea, inovația și stabilitatea. Pe lîngă valorificarea noilor pieţe de desfacere, Grindeks lucrează asupra extinderii și îmbunătățirii portofoliului de produse. În fiecare an, Grindeks investeşte în cercetare și dezvoltare între 4 şi 6 milioane de euro. Acum in dezvoltare sunt 14 medicamente nebrevetate, pentru 7 medicamente este planificat de a începe procesul de înregistrare. De asemenea, compania intenţionează să extindă cooperarea cu Organizația Mondială a Sănătății, lucrul care a fost început în 2014, când GRINDEKS a devenit un partener pe termen lung al OMS, pentru a furniza Oxitocină soluţie injectabilă.